Season 1 - Episode 6

S1, E6: Season 1 - Episode 6

Available on Prime Video
Detective K hypnotizes Yoo Na on her show.