Kshanbhar Vishranti

Kshanbhar Vishranti

Available on Prime Video
Kshanbhar Vishranti is a 2010 Indian Marathi film, directed by Sachit Patil and Produced by Sandeep S. Shinde and Maulik Bhatt. The film stars Bharat Jadhav, Sachit Patil, Sonalee Kulkarni, Siddharth Jadhav, Manava Naik, Hemant Dhome, Kadambari Kadam, Maulik Bhatt, Pooja Sawant, and Shubhangi Gokhale in lead roles. The music of the film was composed by Rishikesh Kamerkar.
Starring Bharat Jadhav, Sachit Patil, Sonalee Kulkarni
Director Sachit Patil