MH
Mitchell Hoog

Mitchell Hoog

מיטשל הוג הוא שחקן קולנוע וטלוויזיה אמריקאי, שנודע בשל תפקידו בסרט "ללכת. לרכוב. רודאו.", ובסדרות "רוזוול, ניו מקסיקו" ו-"הצלצול הגואל".
WIKIPEDIA

Shows