ST

Shigeru Tsuyuguchi

Shigeru Tsuyuguchi (露口 茂, Tsuyuguchi Shigeru, born in Tokyo) is a Japanese actor.
WIKIPEDIA

Movies