Guru Sishyan
1997 film by Sasi Shanker
Starring Jagadish, Rajan P. Dev, Kaveri
Director Sasi Shankar