JW
Joanne Woodward

Joanne Woodward

Joanne Gignilliat Trimmier Woodward è un'attrice statunitense.
WIKIPEDIA