Don't Do This To The Climate
Available on NRK TV
Med spektakulære eksperimenter tester Newton hva som kan skje når klimaet forandrer seg. Men det er fortsatt mye vi kan gjøre for å hjelpe jorda.