...and Executioner

S16, A22: ...and Executioner

Tillgänglig på Viaplay
S16 A22: NCIS hittar ett hemligt statligt bankkonto som finansierar ett slags laglöst medborgargarde, och måste lista ut vem som agerar domare och bödel.