Gå över gränsen

Gå över gränsen

Tillgänglig på discovery+
S5 A5: Den utmattade besättningen på Brigitte Bardot gör sig redo för att lämna skeppet, och kapten Watson skickar en grupp till den japanska säkerhetsbåten.