5th Passenger
Tillgänglig på Prime Video
Året är 2151. Efter att deras rymdskepp blivit förstört tvingas en besättning bestående av fem personer gå ombord på en flyktkapsel. Men kapseln är byggd att rymma bara fyra personer. Och just som räddningen verkar vara nära inser besättningen att de inte är ensamma ombord...
I rollerna Doug Jones, Marina Sirtis, Mindy Robinson
Regissör Scotty Baker