Eyes on the Prize: Hallowed Ground
Tillgänglig på Max
En dokumentär som hedrar Henry Hamptons mästerverk Eyes on the Prize och frammanar nedärvda minnen, aktiverar den radikala fantasin och utforskar den svarta befrielsen djupgående resa genom rörelsens röster.

Relaterat