Apokalypsen: Världarnas krig
Tillgänglig på Disney+
Åren 1945-1991 definierades världen av en konfrontation mellan två motsatta världar och system. Det kapitalistiska Väst, dominerat av USA; och det kommunistiska Öst, dominerat av Sovjetunionen. Båda sidor besitter kärnvapen, och rädslan för ömsesidig förintelse säkerställer paradoxalt nog ett halvsekel av fred och välstånd i Väst. Men många laddade ögonblick uppstår ändå under detta "kalla krig".

Relaterat