Mean Girl Murders
Tillgänglig på discovery+, Max
Verkliga mysterier utforskar den mörka sidan av kvinnliga förbindelser och rivalitet, från bidrottningar till wanna-bis, och hur denna dynamik kan leda till chockerande handlingar av psykiskt och fysiskt våld.