Rädslans ögonblick
Tillgänglig på Viaplay
Hur reagerar människor när de blir plötsligt utsatta för fara? Intervjuer och rekonstruktioner förtäljer starka, känslomässiga berättelser om hur det är att vara i "rädslans moment".