The Newsreader

The Newsreader

Tillgänglig på Viaplay
En ambitiös journalist och ett nyhetsankare som är notoriskt svårhanterlig måste nu samarbeta för att tillsammans överleva i ett hektiskt nyhetsrum 1986.
I rollerna Anna Torv, Sam Reid, Chai Hansen