The Newsreader
Tillgänglig på Viaplay
En ambitiös journalist och ett nyhetsankare som är notoriskt svårhanterlig måste nu samarbeta för att tillsammans överleva i ett hektiskt nyhetsrum 1986.

Relaterat