Through the Wormhole with Morgan Freeman
Tillgänglig på discovery+
Morgan Freeman samlar de skarpaste hjärnorna och bästa idéerna från många vetenskapliga discipliner; astrofysik, astrobiologi, kvantmekanik, strängteori och många fler; för att avslöja den extraordinära sanningen om vårt universum.

Relaterat