Through the Wormhole with Morgan Freeman

Through the Wormhole with Morgan Freeman

Tillgänglig på discovery+
Morgan Freeman samlar de skarpaste hjärnorna och bästa idéerna från många vetenskapliga discipliner; astrofysik, astrobiologi, kvantmekanik, strängteori och många fler; för att avslöja den extraordinära sanningen om vårt universum.
I rollerna Morgan Freeman, Sean M. Carroll, Michio Kaku