Valley of Tears
Tillgänglig på Max
På jom kippurs första dag kastar ett överraskningsanfall in unga kombattanter i strid. Den här upprivande dramaserien är inspirerad av 1973 års arabisk-israeliska krig och belyser de universella värdena hjältemod och uppoffring genom fyra sammanflätade berättelser.

Relaterat