Episode 14

Episode 14

Tillgänglig på HBO Max
S6 A14: Tony inser att konsten återspeglar livet vid Cleaver-premiären, och i fängelset får Johnny Sack handskas med mer dåliga nyheter.
I rollerna Christopher McDonald, Sharon Angela, Denise Borino-Quinn