A Deadly Dose
Tillgänglig på discovery+
Las Vegas-juristen Susan Winters påstådda självmord utreds närmare när hennes föräldrar riktar misstankar mot offrets man. Kan det röra sig om mord?