A Teacher
Tillgänglig på Disney+
A Teacher utforskar svårigheterna med och konsekvenserna av en rovgirig relation. Serien skildrar Texas-läraren Claire Wilsons och hennes elev Eric Walkers historier.