Patria
Tillgänglig på Max
2011. ETA tillkännager att de avser sluta använda våld. Samma dag besöker Bittori sin mördade make Txatos grav. Hon berättar för honom att hon tänker återvända till byn för att ta reda på sanningen om hans död.