Solos
Tillgänglig på Prime Video
Solos är en antologiserie i sju delar som utforskar de konstiga, vackra, smärtsamma, lustiga, underbara sanningarna om vad det innebär att vara människa. Den här antologiserien spelas av åtta av vår tids bästa skådespelare och utspelar sig i vår nutid och framtid, och belyser att även under våra mest isolerade stunder förenas vi alla genom den mänskliga upplevelsen.