A City Called Macau

A City Called Macau

Available on iTunes
A casino broker who funds wealthy gamblers drops her guard when she falls for an artist with a gambling addiction.
Starring Baihe Bai, Jue Huang, Gang Wu
Director Shaohong Li