TP
Tonico Pereira

Tonico Pereira

Antônio Carlos de Sousa Pereira, better known as Tonico Pereira, is a Brazilian television and film actor.
WIKIPÉDIA