SS
Shôgo Shimada

Shôgo Shimada

Shōgo Shimada was a Japanese film actor.
WIKIPEDIA

Movies