TS
Tonio Selwart

Tonio Selwart

Antonio Franz Theus \"Tonio\" Selmair-Selwart was a Bavarian actor and stage performer.
WIKIPEDIA

Filme