Takamiya Nasuno Desu!
Disponible en Crunchyroll
¡Takamiya Nasuno de Teekyu es la estrella de su propia serie spin-off en Takamiya Nasuno Desu!