MK
Michelle Krusiec

Michelle Krusiec

Michelle Jacqueline Krusiec (born Ya-Huei Yang; Chinese: 楊雅慧; pinyin: Yáng Yǎhuì) is an American actress, writer and producer.
WIKIPEDIA