Batmans natt

Batmans natt

Tillgänglig på Max
S1 A3: Superman och de andra Justice League-medlemmarna måste kämpa mot Batman, när han tas över av en ond Djinn, Uthool, som tänker använda JL's energikärna för att spräcka Jorden.