He Said, She Said

He Said, She Said

Tillgänglig på hayu
S1 A6: Bethenny börjar ifrågasätta Fredriks motiv när några oplanerade utgifter dyker upp i renoveringsbudgeten.