The Bone That Blew

The Bone That Blew

Tillgänglig på Disney+
S4 A11: Brennans pappa Max får jobb som föreläsare på Jeffersonian. Max hjälper till med ett mordfall, och Brennan störs av sin pappas plötsliga närvaro i hennes yrkesliv.
I rollerna Ryan O'Neal, Michael Grant Terry, Ty Panitz