A Christmas Carol

A Christmas Carol

Tillgänglig på iTunes
Under en spök aktig kväll lär sig den förbittrade gamle snåljåpen Ebenezer Scrooge, som har tappat tron på världen och sina medmänniskor, julens sanna anda från tre andebesökare. Efter rörande visioner av sedan länge död glädje, av förfluten och nuvarande ånger och en skrämmande glimt av framtiden får Scrooge chansen att förändra sitt liv till det bättre på juldagens morgon.
I rollerna Reginald Owen, Gene Lockhart, Kathleen Lockhart
Regissör Edwin L. Marin