Mega Hammerhead

Mega Hammerhead

Tillgänglig på Disney+
Dr Neil Hammerschlag och hans forskarlag ger sig ut för att inhämta mer kunskap om den gäckande stora hammarhajen – en art som kan bli upp till sex meter lång och väga mer än 450 kg.

Relaterat