Salinger

Salinger

Tillgänglig på iTunes
För över femtio år har den svårfångade författaren till Räddaren i nöden varit ett ämne för obeveklig ström av tidningsartiklar och flera biografier. Dock har alla dessa försök lidit av grundläggande brist på tillgång och beständigt återvunnit felaktig information. Salinger har förblivit en gåta.
I rollerna Martin Sheen, John Cusack, Edward Norton
Regissör Shane Salerno