The Convent

The Convent

Tillgänglig på iTunes
Det är tidigt 1600-tal och den unga Persephone blir anklagad för ett brott hon inte begått och får kämpa för sitt liv inför lagens män. Hennes öde verkade förseglat ända tills en mystisk överstenunna erbjuder inte bara en fristad utan också hopp. Men när hon anländer till klostret plågas hon av fruktansvärda visioner och inser snart att det inte är frälsning utan en kamp om hennes själ som väntar.
I rollerna Michael Ironside, Rosie Day, Hannah Arterton
Regissör Paul Hyett