The Gallows

The Gallows

Tillgänglig på iTunes
Den 29 oktober 1993 dödas eleven Charlie Grimille i en fasansfull olyckshändelse under uppförandet av skolpjäsen ”The Gallows”. Hans föräldrar, tillsammans med resten av publiken, bevittnar den tragiska händelsen. 20 år senare, på årsdagen av olyckan, ska eleverna på skolan återuppliva pjäsen för att hedra den tragiska kvällens offer. Men snart upptäcker de att vissa saker är bättre att låta vara ifred...
I rollerna Reese Mishler, Pfeifer Brown, Ryan Shoos
Regissör Chris Lofing, Travis Cluff