Triassic World

Triassic World

Tillgänglig på Prime Video
I ett forskningslabb används dinosaurier för att odla mänskliga organ till transplantationer. Men när dinosaurierna rymmer från labbet tvingas forskarna som skapade dem inse att de begått ett stort misstag. Nu måste de två arterna slåss mot varandra.
I rollerna Joel Berti, Paulina Nguyen, Joseph Michael Harris
Regissör Dylan Vox