Amerikanska gudar
Tillgänglig på Prime Video
När Shadow Moon släpps från fängelset möter han den mystiska Mr Wednesday, och en storm börjar bildas. Shadow anar inte att denna storm kommer att förändra hela hans liv. Shadow lämnas planlös efter sin frus tragiska död, och plötsligt anställd som Mr Wednesdays livvakt finner han sig i mitten av en värld som han kämpar för att förstå.

Relaterat