Good Omens
Tillgänglig på Prime Video
Världens ände kommer, vilket innebär att en vild demon som har blivit för fäst vid livet på jorden tvingas bilda en oväntad allians för att hindra Harmagedon. Men de har tappat bort Antikrist, en 11-årig pojke som inte vet att det är meningen att han ska sätta igång alltings slut, vilket tvingar dem att påbörja ett äventyr och rädda världen innan det är för sent.

Avsnitt

Relaterat