Andra världskrigets hemliga krig

Andra världskrigets hemliga krig

Tillgänglig på Viaplay
Europa var invaderat av nazister mellan maj 1940 och juni 1944. Winston Churchill försökte blidka Stalins raseri genom att inleda en bombkampanj i Tyskland. Men de allierade förde även ett dödsbringande krig på marknivå. Detta krig utkämpades i hemlighet och involverade otaliga tappra dåd, men även hänsynslöshet, dubbelspel och svek. Europeiska agenter kunde inte lita på någon. Vissa människor var dubbelagenter och ansåg att det var den bästa strategin för att överleva. Andra spelade dubbelspel eftersom spänningen lockade dem.
I rollerna Jo Hedwig Teeuwisse