City on a Hill

City on a Hill

Tillgänglig på HBO Nordic
Serien utspelar sig i Boston på det tidiga 1990-talet, en stad fylld av brottslingar som stärktes av de lokala polismyndigheterna, bland vilka korruption och rasism var normen. Biträdande distriktsåklagare Decourcy Ward kommer från Brooklyn och bildar en osannolik allians med den korrupta men vördade FBI-veteranen Jackie Rohr. Tillsammans tar de sig an en rånarfamilj från Charlestown i ett fall som ska komma att innefatta - och i slutändan omstörta -hela Bostons rättssystem.
I rollerna Aldis Hodge, Kevin Bacon, Jonathan Tucker