SPY CITY
Tillgänglig på Prime Video
Spy City följer det jobbiga dilemmat som den engelska spionen Fielding Scott ställs inför. Fielding skickas till Berlin 1961, på ett uppdrag att hitta källan som läcker viktig säkerhetsinformation. Det verkar som om ryssarna vet allting. Fielding har getts det möjligen svåraste jobbet i världen: Att städa upp i Berlin.

Relaterat