YN
Yu Nan

Yu Nan

Yu Nan (Chinese: 余男; born 5 September 1976) is a Chinese actress. Born in Dalian, Yu Nan studied at the Beijing Film Academy, where she graduated in 1999.