FÖRFALSKNING DÖDAR EKONOMIER

FÖRFALSKNING DÖDAR EKONOMIER

Tillgänglig på Prime Video
S1 A5: En falsk hundradollarsedel kan förstöra ditt veckoslut, men visste du att den även kan störa ett lands ekonomi? Kal Penn möter de som bekämpar förfalskare för att skydda branscher mot hoten från piratkopiering och även terrorism. Men han inser även att ett symbiotiskt förhållande mellan copycats och kreatörer kan vara precis vad som behövs för att ekonomin ska blomstra.