Full Release

Full Release

Tillgänglig på Disney+
S6 A12: Addison går till Henrys domstolsmöte och inser att domaren fortfarande har en del betänkligheter angående Jakes förflutna. Coopers jobb med att få tag i ett drömhus skjuts upp när Charlottes förlossning startar.
I rollerna Matt Long, Diane Farr, Justina Machado