One Day in Auschwitz

One Day in Auschwitz

Tillgänglig på discovery+
S1 A1: För 70 år sedan frigavs Kitty Hart-Moxon från Auschwitz och nu återvänder hon för att prata med två studenter om motståndskraft, styrka och vänskap.