A Man for All Seasons

A Man for All Seasons

Tillgänglig på iTunes
En bearbetning av Robert Bolts pjäs om Sir Thomas More, en katolsk statsman i England som gjorde uppror mot Henry VIII:s självproklamerade status som den engelska kyrkans överhuvud och betalade för sin religiösa tro genom att få sitt huvud utställt på London Bridge.
I rollerna Paul Scofield, Robert Shaw, Orson Welles
Regissör Fred Zinnemann