Confirmation

Confirmation

Tillgänglig på iTunes
Under ett veckolångt konfirmationsläger mitt på sommaren, konfronterar Aliisa, Jenna och Panu sig själva, andra och varandra, men också systemet.
I rollerna Aamu Milonoff, Linnea Skog, Bruno Baer
Regissör Ulla Heikkilä