Invincible
Invincible
Tillgänglig på HBO Max
MMA-mästaren Joanna Jedrzejczyk står inför utmaningen att bibehålla sin plats som världsetta, men söker samtidigt bekräftelse och erkännande som en kvinna i kamp mot stereotyper och vedermödor.

Relaterat