A Deadly Date on the Internet

A Deadly Date on the Internet

Genom vittnesmål från experter, nära släktingar till offren och vittnen löser experter svåra brott.
I rollerna Élizabeth Tchoungui